Category: Strategie

Strategie>
368 views

De 7 geboden van commercieel leiderschap in een VUCA-wereld

Een indringende spreuk waar ik onlangs aan werd herinnerd op het internet was: ´we bewegen, dus we zijn nog niet dood’. En dat is waar, dacht ik: er mag weer bewogen worden in werkend Nederland. Maar ik dacht ook direct: leidinggevenden lopen daarbij voorop en dat vraagt veel van ze in deze tijd! Zij vervullen immers in de meeste branches tegelijkertijd de rol van innovator, coach, grensbewaker, relatiebeheerder, klappenvanger, procedureschrijver en reorganisator. Met daarnaast nog de verwerking van de eigen emoties en de veranderde persoonlijke (leef-)omstandigheden, voorwaar een hele klus, merken we in onze Salesconsultancy!

Belangrijke vraag is dus: hoe heeft nou die leidinggevende die midden in deze enorme verandering overeind is gebleven, dat gedaan? En nog breder: wat als deze razendsnelle verandering niet een uitzondering is, maar een gewoonte wordt? Zijn er geboden waaraan managers moeten voldoen die ons leiden in deze onvoorspelbare wereld?

Een verkoopplan dat niet in de onderste la belandt

Hoe houden we het verkoopplan uit de la – draagvlak

Een goed verkoopplan moet draagvlak hebben in uw verkooporganisatie. De manier om dit te creëren is om gezamenlijk aan, in ieder geval delen van, dit plan te werken. Gezamenlijk betekent niet alleen uw buitendienst maar ook uw binnendienst en support afdelingen. Wat ging er goed en wat ging er fout in 2018 en wat leren we hiervan, wat zijn de verwachtingen bij onze relaties en markten, welke diensten en producten moeten anders worden gepositioneerd, wat verwachten we van marketing, hoe worden wij in sales gecontroleerd/ gecoacht , waar hebben we extra hulp nodig.

552 views
404 views

Verkoopgedrag & Strategie

Een verkoopteam kan pas effectief, efficiënt en energiegevend opereren als de randvoorwaarden die de organisatie biedt, de individuele verkoopprofessional ondersteunt in zijn of haar dagelijkse werk. In dit artikel leggen we de relatie tussen “verkoopgedrag” en “strategie”.

Stap 5 – Verbeterplan

Langs welke concrete verbeter stappen maken we het waar?

We zijn nu aangekomen bij de laatste stap. Het toekomstige speelveld, de kernwaarden, missie, kerncompetenties, kernstrategie en inrichting van de S’en zijn vastgesteld. Nu komt het aan op executie. Stel een actieplan vast. Welke veranderingen zijn nodig? Hoe gaan we die realiseren? Wie gaat dat doen? Hoe ziet de planning er uit?

1.634 views
624 views

Stap 4 – Wedstrijdstrategie

De missie en kerncompetenties zijn vastgesteld. Tijd voor stap 4: het bepalen van de wedstrijd strategie. Hier gaat het om de optimale waardepropositie. Wat past het beste bij wat we in de voorafgaande stappen hebben vastgesteld: customer intimacy, operational excellence of product leadership? En hoe vertalen we dit consistent door naar de 7 relevante S-en (strategie, structuur, systemen, stijl leiderschap, shared values, staffing, skills)