Commerciële Du Diligence of inzicht in commerciële slagkracht?

450 views

Als Investeerder of Business Angel meer grip op uw investering door heldere inzichten in Commerciële slagkracht van een organisatie; commerciële potentie voor de toekomst.

RedFoxBlue -Nr 1. In MT1.000 voor commercieel advies- kijkt vanuit een ander perspectief naar Commerciële Du Diligence!

Wij geven inzichten in de commerciële slagkracht van een organisatie, we extrapoleren geen op cijfers uit het verleden, maar we kijken juist naar de commerciële potentie voor de toekomst.

Met onze insteek hebben we een aantal familiebedrijven succesvol begeleid in de transitie naar nieuwe eigendomsverhoudingen door investeerders en business angels door een breder inzicht en andere bedrijfsperspectieven te geven op commerciële slagkracht; het uitgangspunt voor toekomstig commercieel succes en groei!

Als investeerder en business angel ziet u kansen voor een onderneming om op een strategische manier groei te realiseren.

Maar je kunt niet zomaar elke groeilijn uit het verleden doortrekken naar de toekomst. Resultaten uit het verleden bieden nog steeds geen een garantie voor de toekomst.

Onze snel veranderende wereld en business-omgeving vragen juist om antwoord op de vraag te vinden hoe we waarde kunnen creëren voor onze klanten.

De commerciële toekomst vangen in een spreadsheet is absoluut van gisteren.

Du-diligence en spreatsheets met koude cijfers zijn onvoldoende om effectief commerciële slagkracht van een onderneming in te schatten en  investeringen en groeiscenario juist in te schatten. Deze cijfers kijken per definitie terug en yesterday’s practices gaan je het succes van morgen niet brengen. Het adagium van command & control waarbij kort-cyclisch op verlies en winst en financiële resultaten wordt gestuurd geldt niet meer.

U heeft vandaag de dag meer gevalideerde informatie en inzichten nodig. Management Consultants van RedFoxBlue helpen u deze inzichten te verkrijgen.

Wij hebben een holistische kijk op een organisatie om commercieel succes op een juiste manier in te kunnen schatten. We sturen op waarde-creatie van een onderneming door commerciële slagkracht te vergroten, flexibiliteit en aanpassingsvermogen te mobiliseren. Wij kijken niet alleen naar processen en procedures maar kijken vooral ook om talenten van medewerkers juist in te zetten. Hard en hart…… van Human Resources naar Human Capital, wij ontwikkelen een organisatie tot winnaar van morgen.

We hebben een aantal familiebedrijven reeds succesvol begeleid in de transitie naar nieuwe eigendomsverhoudingen door investeerders en business angels een breder inzicht en andere bedrijfsperspectieven te geven op commerciële slagkracht -het uitgangspunt voor toekomstig succes en groei-scenario’s.

Wij kijken kritische naar missie, visie, strategie, levensfase van een organisatie, klanten, merk, processen, platformen, competenties, organisatiegedrag, talenten van mensen, de levensfase van een onderneming en de besluitvormingsprocessen en overlegstructuren. Om vervolgens de positie die een bedrijf in de waardeketen inneemt te analyseren, welke rol en bijdrage vervult een onderneming in het uiteindelijke klantresultaat.

Het blijft niet alleen bij assessment en analyse, wij voelen ons verantwoordelijk en zijn gecommitteerd aan ons advies en stropen onze mouwen op voor implementatie.

We bouwen toekomst georiënteerde ondernemingen gebaseerd, op onze inzichten, die ook over jaren nog waarde leveren voor hun klanten en succesvol zijn. Wij helpen om investeringen gefundeerd te laten groeien.

Wij staan zij aan zij met onze opdrachtgevers/stakeholders op het pad van change en transitie om veranderkracht te mobiliseren op weg naar commercieel succes.

RedFoxBlue partners staan samen samen met het RedFoxBlue-executive-team, het MT van een organisatie en Equity partner aan de bron om de ambitieuze groeiplannen te realiseren. Het samen bouwen aan een organisatie die is toegerust voor de toekomst. Veranderkracht te mobiliseren  door een integrale kijk op processen en de mens-factor in een organisatie.

Wij vertellen u in een persoonlijk gesprek vrijblijvend graag meer over onze methodiek die we al bij vele investeerders en familiebedrijven met aantoonbare successen hebben toegepast.

>> Meer weten over bovenstaande of andere programma’s van RedFoxBlue, neem contact op met RedFoxBlue ( info@redfoxblue.nl )  of bel direct met een van onze Foxen.

Margerieth Visser en Dick Garritsen, Senior partners RedFoxBlue

E: margerieth.visser@redfoxblue.nl    M: 06-27 083908

E: dick.garritsen@redfoxblue.nl  M: 06-53130199