Een verkoopplan dat niet in de onderste la belandt

580 views

Hoe houden we het verkoopplan uit de la – draagvlak

Een goed verkoopplan moet draagvlak hebben in uw verkooporganisatie. De manier om dit te creëren is om gezamenlijk aan, in ieder geval delen van, dit plan te werken. Gezamenlijk betekent niet alleen uw buitendienst maar ook uw binnendienst en support afdelingen. Wat ging er goed en wat ging er fout in 2018 en wat leren we hiervan, wat zijn de verwachtingen bij onze relaties en markten, welke diensten en producten moeten anders worden gepositioneerd, wat verwachten we van marketing, hoe worden wij in sales gecontroleerd/ gecoacht , waar hebben we extra hulp nodig.


Continue verandering

De wereld verandert continue en zo ook de markt en de omgeving van uw bedrijf. Dit nog los van de vele veranderingen die we de laatste jaren zien binnen het vakgebied marketing en sales. Veranderingen zijn nieuwe producten en diensten in uw bedrijf, tegen of juist meevallende resultaten. U zult constant bezig moeten zijn met het doorvoeren van aanpassingen in uw verkoopplan. Het toevoegen van het woordje “dynamisch” verkoopplan met de daaraan gekoppelde periodieke evaluaties zal mogelijk al richting geven aan het feit dat het een continue proces is van aanpassen en inspelen op veranderende omstandigheden.

 

Continue verbetering

De tijd dat de gebraden duiven kwamen binnenvliegen is definitief over. Verkopen is topsport en een topsporter zal zich constant moeten verbeteren. Het toepassen van de “Plan – Do –Check – Act methodiek” is hierbij zinvol. Continue verbetering op basis van leren van resultaten en activiteiten uit het verleden, en op basis van het geleerde uw activiteiten aanpassen.

 

Mindset

Misschien toch wel de belangrijkste factor om het verkoopplan uit de la te houden is de mindset van u, uw directie en uw medewerkers. Is eenieder doordrongen van zijn rol en bijdrage in het plan en resultaat? Is eenieder er van doordrongen dat hij heeft bijgedragen aan het plan en het dus ook zijn of haar plan is waar commitment en verantwoording nemen bij hoort?

 

Een goed verkoopplan

Een goed verkoopplan is niet een excel met daarin de omzetten van het afgelopen jaar plus 3%. Een goed verkoopplan heeft een verkoopvisie die op basis van concrete verkoopactiviteiten leidt tot realisering van de verkoopdoelstellingen. Dit gebeurt door een systematische analyse van de markt en een grondige evaluatie van de verkoopprestaties.

 

Beginnen

Een verkoopplan is dynamisch en zal zichzelf constant verbeteren. Besteed geen weken op de hei om te komen tot het ultieme plan. Zodra de inkt droog is, is er mogelijk al sprake van aanpassingen. Het mooie is dat uw aangepaste plan van eind vorig jaar dan met een paar aanpassingen uw verkoopplan voor het nieuwe jaar is.


Meer weten over verkoopplannen, neem contact op met RedFoxBlue ( info@redfoxblue.nl ) of bel direct met een van onze Foxen, klik hier voor overzicht.

Robert Hamminga, Managing partner RedFoxBlue

E: robert.hamminga@redfoxblue.nl

M: 06-19228708