Het sales ritme uitwerken

288 views

In de stap hiervoor heb je het sales proces langs plan/do/check/act in kaart gebracht. Nu is het zaak om alle daarin benoemde sales (management) taken in een vast ritme te zetten.

Waarom is dat ritme nu eigenlijk zo belangrijk? Enkele redenen:

  • Uit onderzoek blijkt dat mensen over het algemeen niet goed in staat zijn om veel zaken tegelijk of door elkaar heen te doen. Ze verliezen dan het overzicht, ze worden minder efficiënt, de stress neemt toe, de kwaliteit loopt sterk terug en ze beleven er zelf bovendien minder plezier aan.
  • Als mensen zich daarentegen langere tijd kunnen focussen op 1 activiteit, dan neemt de focus toe en komen ze in een ‘flow’. En dit zorgt voor sterk betere prestaties. Vergelijk dit met een marathon loper: die moet eerst enkele kilometers opwarmen voordat hij in een ‘cadans’ raakt. Als je activiteiten dus kort ‘tussen de bedrijven door’ doet dan doe je dit dus altijd in de opwarmperiode en presteer je nooit optimaal.

Hoe kun je nu de sales (management) taken een goede vaste structuur geven langs een optimaal ritme? Hieronder vind je een voorbeeld van hoe een sales afdeling zich moet organiseren om een optimaal sales proces te kunnen uitvoeren met maximale netto sales tijd voor de verkopers:

Bovenstaand voorbeeld kun je op hoofdlijnen ook grafisch maken zodat de verkopers een goed overzicht krijgen van hun weekritme: wanneer moet ik wat doen?

In het volgende artikel gaan we nader in op het meten van de inspanningen en output om grip te krijgen op het ritme en te leren van de ervaringen uit het verleden.