Inrichting per kanaal: buitendienst en televerkoop

680 views

Als we ons focussen op buitendienst en televerkoop dan dien je daarbinnen ook keuzes te maken in welke personen je binnen deze teams moet hebben voor maximale kans op succes.

Zijn binnen de kanalen de juiste mensen aanwezig?

Ook hier is geen universeel advies te geven, maar kun je wel weer kijken naar criteria. Aan te bevelen stappen hiervoor zijn:
Bepaal de belangrijkste momenten van de waarheid per kanaal en koppel deze aan de benodigde vaardigheden.

Voorbeeld Telesales:
Snel de klant “raken” = maken van verkooppropositie – maken belscript
Hoge marktdruk – veel contacten = tempo kunnen en willen maken

Bepaal waaraan, gegeven de momenten van de waarheid, de personen van het team aan moeten voldoen.

Voorbeelden
Productkennis X, Y en Z
Farmer/hunter gedrag
Transactioneel/adviserend/strategisch verkopen
Vermogen te schakelen op klantgedrag
Resultaatgerichtheid
Schriftelijk vaardigheden (plannen, offertes)
Rekenkundige vaardigheden
Analytische vaardigheden
Etc.

Scoor daarna je verkopers op deze criteria en vul zo de kanalen in. Dit is en blijft natuurlijk een subjectief proces, probeer het aan de hand van de criteria zo veel mogelijk te objectiveren door jezelf scherpe vragen te stellen bij jow keuzes.

Hoe ziet het optimale bedieningsconcept per doelgroep er uit?

Nu de kanalen zijn ingevuld, dien je vast te stellen hoe veel tijd je aan welke doelgroepen gaat besteden. Dit is nodig om uiteindelijk te kunnen berekenen of je voldoende capaciteit beschikbaar hebt in je kanalen om de klanten en prospects optimaal te bewerken. Daarbij dien je de volgende keuzes te maken per doelgroep:

Welk soort contacten hebben we per welk kanaal?
Voorbeelden:
Contract gesprek
Evaluatiegesprek
Operationeel contact
Facturatie
Nieuwsbrieven
Events
Etc.

Hoe vaak hebben we dat contact per jaar
Hieruit volgt een zogenaamd ‘bedieningsconcept’ (of ‘contactcirkel’ of ‘contactmatrix): hoe vaak heb je welk soort contact. Een voorbeeld:

Matrix

Hoe verhoudt de beschikbare capaciteit zich tot de benodigde capaciteit om de doelstellingen te realiseren?

Je weet nu hoe vaak je welke contacten moet hebben per doelgroep. De laatste vraag die je nu nog moet beantwoorden is in hoeverre het aantal mensen over wie je nu beschikt matcht met het aantal dat je nodig hebt. Daarvoor is het nodig om de volgende zaken in kaart te brengen:

Hoe lang duren de contacten die je hierboven hebt vastgesteld?

Welke ‘overige’ werkzaamheden vragen hoeveel tijd van de verkopers. NB: hier zie je een raakvlak met de S’en: systemen. Welke verdeling is er in de taken van binnendienst/ verkoopondersteuning en buitendienst en hoe kan je die optimaliseren?
Contract gesprek
Evaluatiegesprek
Operationeel contact
Facturatie
Nieuwsbrieven
Events
Etc.

Op basis hiervan kun je de benodigde capaciteit berekenen. Als het totaal aantal benodigde FTE gelijk is aan het aantal beschikbare FTE dan is dit de bevestiging dat de kwantitatieve bezetting klopt (het zegt niets over de kwalitatieve bezetting). Maar wat als het aantal FTE niet overeenkomt?

Als het beschikbare aantal FTE hoger is dan het benodigde dan kun je:
meer marktdruk gaan geven om meer omzet te realiseren en/of
bezuinigen (verlagen cost of sales)

Als het beschikbare aantal FTE lager is dan het benodigde dan kun je:
mensen aannemen om de vereiste marktdruk te leveren en/of targets naar beneden bijstellen (als er geen extra budget beschikbaar komt)