Stap 2 – Hoe spelen wij het spel?

703 views

Hoe spelen wij het spel?

Nu het toekomstige speelveld duidelijk is, zijn we toe aan stap 2. Stel vast wat de kernwaarden en diepere kwaliteiten (‘roots’) zijn van jouw onderneming. Wat is voor ons echt belangrijk? Wat geeft ons de energie die nodig is en welke richtinggevend is voor een succesvolle toekomst?

Kernwaarden bepalen het succes en houdbaarheid van de strategie

Een organisatie die met haar strategie weet aan te sluiten bij kernwaarden die breed in de organisatie gedragen worden, is vele malen succesvoller doordat medewerkers zich meer met ‘hart en ziel’ aan de ondernemingsdoelen kunnen verbinden. Kernwaarden (ook wel ‘roots’ genoemd) zijn zaken waar iemand sterk in gelooft, die voor iemand waardevol zijn. Bijvoorbeeld: integriteit, hulpvaardigheid, succes, leren.

Voor een succesvolle strategie is het cruciaal dat mensen in de organisatie in hun dagelijks handelen in de richting van de strategische doelen bewegen. De motivatie hiervoor komt uit de spanning tussen de huidige (“isst”) en gewenste (“soll”) situaties. Als je alleen maar weet wat je niet wilt (“weg van” motivatie) dan beweeg je wel, maar er zit geen richting in. Pas als je goed weet wat je wel wilt (“naar toe” motivatie: visie en missie), krijg je een organisatie effectief in beweging. Of een visie/missie voor mensen aantrekkelijk is of niet, wordt grotendeels bepaald door hun eigen kernwaarden.

Hoespelenhetspel

Helden en anti-helden geven een eerste indruk

Om een eerste indruk te krijgen van welke kernwaarden in het DNA van jouw organisatie zitten, is het bijvoorbeeld nuttig om iedereen voor zichzelf drie organisaties op te schrijven welke hij/zij bewondert. En laat iedereen bij ieder van deze drie opschrijven wat de waarden zijn die deze organisaties bijzonder maken.

Laat iedereen zijn resultaten toelichten. Vraag door op de beleving van de genoemde waarden, laat ze tot leven komen door voorbeelden en illustraties te vragen. Vraag door tot je rijke beelden hebt. Ga vervolgens waarden clusteren. Dit zijn de kernwaarden die zorgen voor de “naar toe” motivatie. Voorbeelden uit onze praktijk:

  • Apple: snel, innovatief, succesvol
  • Harley Davidson: imago, stoer, avontuurlijk, vrij
  • Een missie geeft medewerkers de juiste energie
  • Artsen zonder grenzen: integriteit, avontuur, vrij, er toe doen

Aanscherpen

Laat vervolgens het MT in bijvoorbeeld twee subgroepen hun vijf belangrijkste kernwaarden van de eigen organisatie uit een succesvolle periode vaststellen: welk gedrag was toen zichtbaar? Voorbeeld: alle energie was gericht op de concurrent verslaan – de fun van samenwerken – etc.
Bepaal met elkaar via discussie of waardering systeem de meest gewenste waarden.

Stel nu achtereenvolgens de vragen:

  • Van welke van de vastgestelde roots moet jullie organisatie afscheid nemen omdat ze een belemmering vormen in de toekomst?
  • Welke van de vastgestelde roots moet jullie organisatie behouden/versterken omdat ze nodig zijn in de toekomst?
  • Welke acties zijn noodzakelijk om eventuele ‘versleten’ roots te reactiveren?

Leg de uitkomsten hiervan vast. Je hebt nu de ‘roots’ van je organisatie scherp.

In het volgende artikel gaan we in op stap 3: welke winnaar willen we zijn?