Stap 3 – Welke winnaar willen we zijn? (vervolg)

181 views

Binnen stap 3 hebben we nu de eerste fase afgerond: het formuleren van de missie. De laatste fase binnen stap 3 is het bepalen van de kritische kerncompetenties welke vereist zijn om de vastgestelde missie met maximale kans van slagen te gaan waarmaken ongeacht het scenario waarin we terecht komen. Hier wordt de missie geconcretiseerd tot een aantal kerngebieden waarop de onderneming op zal moeten uitblinken.

Wat is een kerncompetentie?

Een kerncompetentie is een centrale capaciteit van een onderneming, een “kernvaardigheid”, die de basis vormt voor een verdedigbare en onderscheidende strategie voor de lange termijn. De kerncompetentie is als het ware het fundament onder het onderscheidend vermogen (USP) van een bedrijf, het zorgt ervoor dat deze verdedigbaar is.

Voorwaarden waaraan kerncompetenties moeten voldoen:

  • Ze groeien bij gebruik (het maximaal exploiteren en het versterken van de kerncompetentie gaan dus hand in hand)
  • Ze zijn breed toepasbaar in de organisatie (en bieden toegang tot een verscheidenheid aan markten)
  • Ze leveren concrete toegevoegde waarde voor klanten (ze bepalen de marge)
  • Ze zorgen voor een verdedigbaar concurrentievoordeel (ze zijn niet makkelijk te imiteren)

Kerncompetenties vormen dus het DNA van de missie.

Kerncompetentie

Voorbeelden van kerncompetenties zijn:

McKinsey Consulting:
USP: rationele analytische scherpte en reputatie
Onderliggende kerncompetenties: de beste mensen selecteren, imago als werkgever, werving en selectie, up-or-out policy en alumni-beleid
Harley Davidson:
USP: branding en imago
Onderliggende kerncompetenties: design, events voor rijders, advertising, merchandising
Aldi:
USP: low cost
Onderliggende kerncompetenties: in alles low cost en maximaal schaalvoordeel

De missie doorvertalen naar kerncompetenties

Hoe vertaal je de missie nu door naar kerncompetenties? Dat kan als volgt:

Laat subgroepen opnieuw kijken naar organisaties die zij bewonderden (zie stap 2) en hierover de volgende vragen beantwoorden:
Wat zijn de belangrijkste strategische doelen die deze organisaties hebben nagestreefd?
Hoe zijn deze doelen terug te vinden in de acties die deze organisaties keer op keer hebben uitgevoerd?
Wat zijn de competenties waar deze organisaties in uitblinken?
Vervolgens kijken ze naar jullie eigen missie en beantwoorden de vraag:
Wat zijn de 2 a 3 (maximaal 5) meest cruciale kerncompetenties voor onze organisatie om onze missie te kunnen realiseren?
Kom tot maximaal 3 a 4 na discussie uit subgroepen aan de hand van de volgende vragen:
Welke hangen met elkaar samen en kunnen we clusteren?
Welke zijn het meest cruciaal voor het realiseren van onze missie?
Sta daarna stil bij mogelijke risico’s:
Gegeven onze kernwaarden en missie, welke kerncompetenties lopen het grootste gevaar om onderbelicht te raken, waar besteden we van nature misschien onvoldoende aandacht aan? (Deze onderbelichte kerncompetenties vormen de grootste Kritieke Faal Factoren)
Wat willen en kunnen we doen om te voorkomen dat de missie mislukt door de geconstateerde Kritieke Faal Factoren?
Laat iedereen zich commiteren aan de vastgestelde kerncompetenties. Je bent nu klaar voor stap 4: de wedstrijd strategie. Zie hiervoor het volgende artikel.