Stap 3 – Welke winnaar willen we zijn?

494 views

De kernwaarden (‘roots’) van de organisatie zijn nu gedefinieerd en het is tijd voor vervolgstap 3. Formuleer je missie: wat is onze grote, bijna onbereikbare droom? En welke echt kritische kerncompetenties zijn keihard nodig om deze droom te realiseren? Waarin moeten we excelleren en niets minder dan dat?

De onmisbare missie

De meest succesvolle bedrijven hebben een grote, bijna onbereikbare, droom als een motiverende en energie gevende missie. De missie zorgt ervoor dat de verre droom tot uiting komt in de dagelijkse operatie. Jack Welch zei in zijn tijd bij GE al: “Mission and Execution are King”. Waarom kreeg Martin Luther King zo veel energie los bij mensen? “I have a dream…”. Mensen lopen niet achter plannen aan. Mensen lopen achter missies en doelen aan welke aansluiten bij hun eigen drijfveren.

Maar wat is een missie nu eigenlijk? Een gevoel van zingeving waardoor de organisatie de toekomst wordt ingetrokken. Het verbindt overtuigingen, waarden, acties en ondernemingsidentiteit. De missie geeft de medewerkers het gevoel dat ze deel uitmaken van iets zinvols en geeft energie, zin en richting aan hun dagelijks handelen.

Waaraan moet een missie voldoen?

  • Een missie geeft antwoord op het externe krachtenveld (zie de eerder beschreven stap 1)
  • Een missie geeft invulling aan de echte kernwaarden van een organisatie (zie de eerder beschreven stap 2)
  • Een missie geeft medewerkers de juiste energie
  • Een missie is concreet, roept trots op en is goed te onthouden (maar het is geen reclameslogan)
  • Een missie is de basis voor een naar concurrenten verdedigbare en naar klanten onderscheidende en meerwaarde leverende strategie.

Een missie bevat daarom inhoudelijk minimaal volgende aspecten:

  • Wat is onze kernbelofte en voor wie maken we die waar?
  • Op welke relevante externe trends spelen we in?
  • Welke kernwaarden liggen hieraan ten grondslag?
  • Eventueel aangevuld met de kerndienstverlening
  • Eventueel aangevuld met de bewijsvoering

81-kernbehoefteB

Een voorbeeld: “Dong Energy helpt bedrijven en tuinders in hun behoefte aan verbetering van rendement op inzet van elektriciteit en gas. Hiermee spelen we in op de toenemende behoefte aan kostenbeheersing. Dong Energy kan deze rendementsverbetering blijvend realiseren vanuit het onderscheidende vermogen dat we als geen ander alle aspecten van de energievraag kunnen koppelen aan historische data waarmee we de meest kosteneffectieve mix van gas en elektra kunnen realiseren.”

Kernbehoeftevb

Het formuleren van de missie

Op basis van bovenstaande kun je nu de missie van jouw organisatie gaan formuleren. De aanpak hiervoor is als volgt:

Laat ieder individueel de missie formuleren langs de hierboven besproken ‘honken’

Maak subgroepen. Iedere groep licht zijn missie toe en daarna wordt over alle missie gediscussieerd. De voorzitter zorgt dat dit op een flip wordt samengevat in 1 gemeenschappelijk geformuleerde missie.

Presenteer nu plenair de missies en neem veel tijd voor discussie:
Welke spreekt het meeste aan en waarom?
In hoeverre voldoen ze aan de eisen (en hoe moeten we het dan eventueel aanscherpen)?
Geeft deze missie blijvend de energie om er samen voor te gaan?
Leg het resultaat vast. Je hebt nu de missie klaar. Binnen stap 3 gaan we nu verder met de ‘kerncompetenties’. Zie hiervoor het volgende artikel.