Stap 5 – Verbeterplan

2.128 views

Langs welke concrete verbeter stappen maken we het waar?

We zijn nu aangekomen bij de laatste stap. Het toekomstige speelveld, de kernwaarden, missie, kerncompetenties, kernstrategie en inrichting van de S’en zijn vastgesteld. Nu komt het aan op executie. Stel een actieplan vast. Welke veranderingen zijn nodig? Hoe gaan we die realiseren? Wie gaat dat doen? Hoe ziet de planning er uit?

Verbeteringsstappen

Inventariseer aan de hand van deze bewezen fasering met de groep alle ideeën voor acties. Werk deze uit en wijs ze toe aan individuele ‘trekkers’. Zorg er daarbij verder voor dat het verbeterplan niets aan onduidelijkheid over laat, door alles actiepunten SMART uit te werken:

Doelenacties

Zorg ten slotte nog voor een laatste check op de randvoorwaarden voor een succesvolle strategie:

  • Consistentie: geen onderling inconsistente doelstellingen.
  • Passend: de strategie biedt een aangepast antwoord (goede fit) op de externe omgeving en de veranderingen die zich daarin voordoen.
  • Voordeel: de strategie leidt tot het creëren en/of behouden van een concurrentievoordeel in de geselecteerde activiteitengebieden.
  • Haalbaar: de strategie mag beschikbare middelen niet overbelasten of onoplosbare subproblemen creëren.

Nu ben je klaar om de ‘winnaar van morgen’ te gaan worden!