Handige Harrie

194 views

Net als vele andere organisaties is ook jouw organisatie uit te tekenen in een organigram. Met dank aan de vele organisatieadviesbureaus en de goede managementopleidingen in Nederland is er met het organigram veelal niets mis. Het is een logische weergave van hoe een organisatie er op de tekentafel qua structuur uitziet. We nemen even aan dat jij als lezer, manager bent en een eigen team runt. In het organigram is jouw team een rechthoekje of vierkantje. En samen met de andere rechthoeken en vierkantjes is jouw organisatie, net als een lego bouwwerkje, een passende verzameling van teams en afdelingen. Keurig gestapeld. Als manager van het rechthoekje of vierkantje zou het theoretisch niet moeilijk hoeven zijn om je eigen team, bestaande uit mensen, zodanig te organiseren dat het past in het grote bouwwerk en naadloos tegen andere teams en afdelingen komt aan te liggen. In de praktijk zien we echter vaak iets anders.

Stel dat we de teaminrichting in praktijk zouden kunnen fotograferen dan zouden veel teams er wel eens als volgt kunnen uitzien:

Harrie

Positieve en negatieve Harrie

Wat je ziet is een visuele weergave van een team met enerzijds heldere taken, verantwoordelijkheden en output (het vierkantjes). En anderzijds in blauw met een groot aantal oneigenlijke taken en activiteiten die logischerwijs niet bij het team horen. Waarom we dit team ”Harrie” noemen voert nu te ver om uit te leggen, maar dit kan de RedFoxBlue professional waarmee je zaken doet je vertellen. De vraag voor nu is hoe het dan toch komt dat zoveel teams een structuur hebben die eerder op een inktvlek lijkt dan op het bedoelde vierkantje of rechthoekje. Ze hebben vet (lees FTE) op de verkeerde plekken en op andere plaatsen zijn ze juist weer vel over been. Moeilijk te stapelen en daarmee niet synergetisch in de relatie met andere teams. Hieronder wat belangrijke tips om jouw team goed te structureren:

Waanzinnig Belangrijke Teamdoelen kennen en accepteren

Jouw team is onderdeel van jouw organisatie. En jouw team wordt geacht om een maximale bijdrage te leveren aan het realiseren van de organisatiedoelen. Vanuit deze insteek kies je dus de drie tot vijf teamdoelen waarmee je jouw organisatie de grootst mogelijke dienst bewijst. Dit worden ook wel de Waanzinnig Belangrijke Teamdoelen genoemd. Wanneer je deze Waanzinnig Belangrijke Teamdoelen (WBT’s ) kent en accepteert, ga je aan de slag om jouw team zodanig te organiseren (structuur) dat je de kans optimaliseert om dat deze WBT’s ook daadwerkelijk worden gehaald.

Afrekenbaarheid

Wanneer je het team hebt georganiseerd naar jouw WBT’s, dan kun je per teamlid helder definiëren wat zijn/haar Waanzinnig Belangrijke Functiedoelen zijn (WBF’s) om de teamdoelen te kunnen halen. Deze WBF’s kunnen worden beschreven in functiegerelateerde taken, verantwoordelijkheden en output. Wanneer jouw teamlid zijn/haar WBF’s kent en in ruil voor salaris accepteert, dan is hij/zij hierop op een faire manier afrekenbaar.

Je bent manager en verantwoordelijk voor het structureren van jouw team. Zodanig dat je maximaal bijdraagt aan de hogere doelen. En tegelijkertijd je teamleden individueel laat bijdragen aan de teamdoelen. Via de systematiek van “Waanzinnig Belangrijke Doelen” zoek je dus de verbinding met de grotere entiteit waar je onderdeel van uitmaakt. En ben je de grotere entiteit waarvan jouw teamlid uitmaakt.

Kortom, wordt geen “Harrie Team” en doe aan “WBD management”.