Dumco

Meegroeien met markt en klant

Door de integrale aanpak van RedFoxBlue – inzichten vanuit Data, Procesoptimalisatie langs de customer journey  en het ontwikkelen van vaardigden en gedrag van leiding en uitvoerenden – is  de organisatie in staat geweest om in een dalende markt.een omzetgroei te laten zien van meer dan 10%

Verkregen <strong>resultaten</strong>

Verkregen resultaten

Meer dan 10% groei in omzet in 2019

Verdubbeling van het rendement en gemotiveerde medewerkers die begrijpen dat zij de sleutel zijn naar het succes van Dumco en daarnaar handelen.

Vraag

Vraag

Kun je Dumco als traditioneel ingesteld familiebedrijf helpen om zicht te krijgen op de te ondernemen acties

Kun je Dumco als traditioneel ingesteld familiebedrijf helpen om zicht te krijgen op de te ondernemen acties die moeten leiden tot gestuurde groei zodat we het optimale halen uit het potentieel in de markt en uit onszelf. En deze acties vervolgens samen met ons implementeren en in ons dagelijks werk borgen.

Oplossing

Oplossing

Een maatwerk operationeel verbeterprogramma

Een maatwerk operationeel verbeterprogramma, met aandacht voor alle cultuuraspecten die de kracht en belemmering zijn van dit traditioneel denkende en werkende team.

In samenhang en met voeding vanuit data is de marktbewerking aangescherpt en zijn keuzes gemaakt in het klantbedieningsmodel. Daarnaast is het interne klantproces aangescherpt langs de Momenten van de Waarheid in de klantreis en zijn de mensen geholpen om beter afdeling overstijgend samen te werken. Vervolgens is de accountability en  verantwoordelijkheid op de individuele bijdrage aan de organisatiedoelen ontwikkeld. Door het ontwikkelen van de salesvaardigheden leveren ieder commercieel contact een beter rendement en een hogere conversie op.

Daarnaast is het leiderschap ontwikkeld op effectiviteit en voortrekkersrol.

Meer weten? Neem contact met ons op

overlay

Adka van Osnabrugge

Werving & Selectie specialist


adka.van.osnabrugge@redfoxblue.nl 06 51 28 07 98