HR en Payroll service bedrijf

MANAGEMENTTEAM VERBETER PROGRAMMA

Het HR en Payroll services bedrijf  is onderdeel van één van de grootste ICT-organisaties van Nederlandse oorsprong. De organisatie richt zich naast ICT-dienstverlening ook op financiële dienstverlening en op ingenieurs- en adviesdiensten. Het bedrijf telde in 2018 rond de 4000 medewerkers en heeft vestigingen in heel Europa.

Het MT op weg naar een High Performance Team

Het MT van het onderdeel HR & Payroll Services had te maken met de volgende issues:

  • Een zeer hoge workload
  • Eilandjes geleid en verdedigd door ieder MT-lid afzonderlijk
  • Niet of ternauwernood halen van gestelde doelen

De veranderbereidheid werd door ons hoog ingeschat, maar weerstand zou kunnen ontstaan door het samenbinden van de eilanden. Mensen hadden ergernis over samenwerking, processen, planningen en resultaten, ervoeren veel druk en misten een heldere visie en strategie.

Verkregen <strong>resultaten</strong>

Verkregen resultaten

In het team ontstond weer Passie en Trots voor het eigen werk en het werk als team

In het team ontstond weer Passie en Trots voor het eigen werk en het werk als team. Authenticiteit en Effectief Gedrag namen toe doordat veiligheid veel meer ervaren werd door alle MT-leden. De emoties werden beter erkend, de druk werd beter hanteerbaar, geformuleerde doelen werden meer behaald dan voor de interventies. MT-leden waren meer tevreden met hun eigen werk en het werk van de andere MT-leden. Mede hierdoor behaalde de afdeling HR & Payroll Services enkele jaren achtereen eenvoudiger hun targets.

Vraag

Vraag

Kunnen jullie ons helpen het Managementteam te ontwikkelen op zowel het persoonlijke vlak

‘Kunnen jullie ons helpen het Managementteam te ontwikkelen op zowel het persoonlijke vlak van de teamleden als de samenwerking binnen het team, zodat we ons kunnen ontwikkelen naar een High Performance Team?’

Oplossing

Oplossing

Wij kozen samen met de klant voor een meerdaags programma voor het hele MT

Wij kozen samen met de klant voor een meerdaags programma voor het hele MT. In bovenstroom formuleerden we 5 Must Win Battles die we direct toepasten in een experimentele omgeving met gebruik van Onderstroom-elementen.

We bouwden namelijk door allerlei stressvolle fysieke spelvormen aan samenwerking, gedrag en vooral vertrouwen. Zowel in het water, in de bossen maar ook in de classroom bouwden we aan begrip, het belang van veiligheid, onderlinge verbinding, effectief en efficiënt gedrag, persoonlijke waarden en overtuigingen en teamwaarden en overtuigingen. In separate sessies werkten we maatwerk individueel aan persoonlijke ontwikkeling, middels coaching en kennisoverdracht.

Meer weten? Neem contact met ons op