NDC en BuN

Realiseren van de integratie- en synergiedoelstellingen

NDC mediagroep neemt Boom uitgevers Nieuwsmedia over

NDC mediagroep is de grootste uitgeverij in Noord-Nederland. Het portfolio bestaat uit een breed aanbod aan producten die specifiek gericht zijn op de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en de kop van Overijssel. Met ons crossmediale portfolio heeft de uitgever zowel kwalitatief als kwantitatief absoluut het hoogste bereik in deze provincies. NDC mediagroep bedient daarmee consumenten en bedrijven in de genoemde regio’s. Het portfolio bestaat o.a. uit dagbladen, weekbladen, websites, apps.

Om haar positie te versterken is in de zomer van 2017 Boom uitgevers Nieuwsmedia (BuN) overgenomen. BuN gaf 14 weekbladen en 5 betaalde nieuwsbladen uit, welke deels overlap kende met de weekbladen van NDC mediagroep. Via de overname wilde NDC mediagroep een versterking van haar positie realiseren in de betreffende regio, alsmede een vergroting van de zowel de consumenten- als de adverteerdersomzet.

RFB heeft allereerst geholpen met een klantanalyse (matching zakelijke klantenbestanden) en het opstellen van het commercieel plan tijdens de due diligence fase. Vervolgens is RFB (drs. Frank de Roon) verantwoordelijk geweest voor het programma management van de gehele integratie. Dit kende een planfase en uitvoeringsfase waarbij de opdracht was om maximaal te integreren en het realiseren van het gewenste synergievoordeel.

Verkregen <strong>resultaten</strong>

Verkregen resultaten

Volledige integratie van BuN in NDC mediagroep binnen 6 maanden na overname én daarmee het realiseren van de gestelde synergiedoelstellingen (conform plan en planning)

 • Fase 1: Het opleveren van een gedragen en goedgekeurd integratieplan binnen 2 maanden na de overname met als doel integratie van alle bedrijfsonderdelen en producten / propositie gericht op het realiseren van maximaal synergievoordeel
 • Fase 2: Uitvoering van het plan binnen 6 maanden na de overname:
  • Integratie en reorganisatie van sales, marketing, redactie, productie, financieel / administratie, traffic, distributie en staf
  • Daarmee het realiseren besparingsdoelstellingen van o.a. 53 fte
  • Het doorvoeren portfolio en propositie aanpassingen in de markt
  • Het implementeren van de NDC werkwijze en processen in overgenomen organisatie (alle afdelingen)
  • Het overbrengen van de drukopdracht van de externe drukker naar NDC
  • Het herhuisvesten van medewerkers naar NDC mediagroep panden (inclusief in gebruik nemen nieuw pand in Meppel)
  • Volledige overgang van BuN naar de NDC mediagroep systemen
  • Communicatie extern en intern
  • Financiële bewaking van het project en de projectresultaten

Vraag

Vraag

Effectief programma management voor optimaal resultaat: help ons bij het opstellen van het integratieplan en zorg vervolgens dat dit wordt gerealiseerd

De vraag van NDC mediagroep aan RFB was of wij hen konden helpen met het leiden van dit integratie programma en daarmee het realiseren van de doelstellingen. Dit moest gebeuren in samenwerking met een projectteam bestaande uit medewerkers vanuit zowel NDC mediagroep als BuN. Opdrachtgever was de algemeen directeur van NDC mediagroep.

Oplossing

Oplossing

Programma management door RFB

Drs. Frank de Roon is ingezet als programmamanager en heeft er samen met het NDC / BuN team voor gezorgd dat de integratie- en synergiedoelstellingen op tijd zijn gerealiseerd.

Daarnaast heeft RFB de data-analyse uitgevoerd (matching van de zakelijke klantendatabase) met als resultaat het integreren van beide databases tot één uniek klantenbestand.

Meer weten? Frank de Roon (06-533 63 760)