Proscoop

De visie is uitgewerkt maar moet nog van papier komen

Door de integrale aanpak van RedFoxBlue, waarbij inzichten uit de customer journey gekoppeld werden aan ontwikkeling van kennis, vaardigheden en attitude om een toegevoegde waarde gesprek met externen te kunnen voeren, is de toegevoegde waarde propositie van ProScoop in het werkgebied gekend en erkend.

Verkregen <strong>resultaten</strong>

Verkregen resultaten

Verdubbeling van het aantal multidisciplinaire projecten

Verdubbeling van het aantal multidisciplinaire projecten waarin ProScoop op onderscheidende expertise wordt ingezet

Vraag

Vraag

Van het kennen naar het kunnen en willen doen

De WHY–HOW-WHAT van ProScoop is uitgewerkt en vertaald naar een beproefde aanpak in processtappen. Het ‘HOE’ is intern echter nog onvoldoende duidelijk. Dit heeft tot gevolg dat de propositie onvoldoende begrepen wordt en ‘in het hart’ van de Proscoop medewerker zit. Gevolg hiervan is dat de propositie niet eenduidig en vanuit toegevoegde waarde naar het externe veld wordt overgebracht, maar dat men het gesprek ook niet durft aan te gaan. Met als gevolg dat men 80% van de tijd bezig is met zaken op uitvoerend niveau, zonder dat de expertise van ProScoop wordt ingezet op het werkelijk bijdragen aan de uitdagingen binnen de gezondheidszorg.

Oplossing

Oplossing

Een maatwerk programma, met aandacht voor het klantproces en de mens in verandering

Een maatwerk programma, met aandacht voor het klantproces en de mens in verandering , met daarin:

  • Uitwerking van de customer journey en koopmotieven, zodat duidelijk is waar de behoeften liggen van de externe gesprekspartner en hoe daarop in te spelen
  • Inzichten in beperkende overtuigingen, zelfsturend vermogen en persoonlijk leiderschap, zodat weerstanden (h)erkend worden. Deze inzichten verweven in het commerciële ontwikkelprogramma, zodat ‘willen’ en ‘kunnen’ op 1 lijn zitten

Vergroten van kennis en gespreksvaardigheden, zodat op de Momenten van de Waarheid in de ‘Klantreis’ optimaal beïnvloed kan worden vanuit de rol van trusted advisor.

Meer weten? Neem contact met ons op

overlay

Adka van Osnabrugge

Werving & Selectie specialist


adka.van.osnabrugge@redfoxblue.nl 06 51 28 07 98