Staalkabel en hijstechniek bedrijf

Een hoge tevredenheid van de monteur teams buiten

Monteurs hadden te maken met de volgende issues:

  • Matige werkvoorbereiding en slechte samenwerking met binnendienst, met als gevolg een enorm hoge foutenlast leidde tot veel praktische problemen (verkeerd materiaal, verkeerd gereedschap, verkeerde meldingen, enz.).
  • Veel reorganisatie-activiteiten zonder zichtbaar resultaat leidde tot frustratie en boosheid
  • Flinke weerstand tegen meer sturing vanuit het management
  • Gebrekkige aandacht van leidinggevenden voor onderstroom
  • Weinig onderling vertrouwen en een zeer lage tevredenheid van het personeel

De weerstand was immens, ook tegen onze komst. Mensen waren boos op de leidinggevende persoonlijk, gefrustreerd over processen en planningen, ervoeren veel druk en waren bang hun invloed te verliezen.

Verkregen <strong>resultaten</strong>

Verkregen resultaten

In de teams ontstond weer het gevoel bij de klanten invloed te hebben en macht over de eigen werkzaamheden en daardoor kreeg vakmatige trots weer een kans. Effectief Gedrag nam toe doordat respect weer een rol kreeg en de hoofdmonteurs werden ingeschakeld om (de door de teams zelf geformuleerde!) normen te ondersteunen en deze in gedrag te handhaven. De leidinggevende deed een stap terug met dominant (S1) leidinggeven en ging beter luisteren naar input vanuit de (hoofd-)monteurs.

 Tussen binnendienst (planning en werkvoorbereiding) en monteurs ontstond meer begrip, zelfs gingen monteurs de binnendienst af en toe op eigen initiatief helpen!

Vraag

Vraag

‘Hoe krijgen we zo snel mogelijk alle neuzen dezelfde kant op zodat we door kunnen gaan met deskundig en klantgericht werken?’

Oplossing

Oplossing

Wij kozen samen met de klant voor een meerdaags programma voor beide teams gespreid over een jaar. In bovenstroom en onderstroom formuleerden we 5 Must Win Battles, die we lieten invullen door de monteurs zelf. Gesprekken met belangrijke mensen uit de teams gingen uiteraard vooraf aan de teamsessies zelf.

Langzaam bouwden we weer contact op tussen monteurs en binnendienst, monteurs en HR, monteurs en kantoor en tenslotte monteurs en hun eigen leidinggevende, door de betreffende personen successievelijk in de sessies (kort) uit te nodigen om de problemen te bespreken.

Daarnaast werden drie hoofdmonteurs benoemd die een middenmanagementrol gingen vervullen en daardoor een dempende werking op emoties gingen vervullen en snel konden schakelen op verbeterpunten.

Meer weten? Neem contact met ons op