Coaching

Persoonlijke en Professionele Coaching voor Leidinggevenden in Commercie

Coaching in een RedFoxBlue coachingtraject stimuleert de persoonlijke ontwikkeling en professionele effectiviteit van managers in het algemeen en in de commercie in het bijzonder. Het ondersteunt de effectieve inzet van kennis, kunde, methodieken, creativiteit en mentale frisheid, met als doel een verbeterde prestatie op de kritische succesfactoren achter commercieel succes van de manager en zijn of haar medewerkers en team.

Onze coaches

Al onze coaches hebben een opleiding gevolgd om mensen diepgaand te kunnen begeleiden met hun vraagstukken.  Een bijkomend voordeel is dat zij ook ervaren zijn in het commerciële domein en het klappen van de zweep kennen. Afhankelijk van de coachingsvraag en de klik wordt een relatie gelegd tussen de coach en de coachee. Mocht dit nuttig of nodig zijn kan gewisseld worden. Hierdoor is de coaching altijd op maat.

Onze coaching werkwijze

Als rode draad door het coachingstraject loopt het beproefde RedFoxBlue Vakmanschap Statuut. Langs (onderdelen van) dit model visualiseert de coachee zichzelf als de mens/commerciële professional die hij niet en juist wel wil worden, waarna gewerkt wordt aan de belangrijkste ontwikkelvragen. De coachee zit in alle fasen zélf aan het stuur van zijn of haar ontwikkeling, zal gestimuleerd worden om zelf initiatief te nemen, vragen te stellen en te beantwoorden, keuzes te maken, opdrachten te formuleren, enz.

Coaching fase 1: intakegesprek van twee uur waarin de coachingsvraag, de beoogde resultaten, de leerstijl en de onderliggende persoonlijke thema’s worden gespecificeerd.

Coaching fase 2: 3 tot 5 coachingsessies van 2-4 uur werken aan persoonlijke thema’s en gedragsverandering. De coachee doet maakt van iedere sessie een reflectieverslag en de resultaten in de praktijk. Tussen iedere coachingsessie werkt de coachee aan een taak die gezamenlijk door coach en coachee geformuleerd is.

Coaching fase 3: in de laatste sessie wordt de balans opgemaakt, gekeken naar de toekomst en borging van het geleerde, besloten of en welke verlenging mogelijk nodig is en maakt de coachee na afloop een eindverslag van de gelopen route.

 Zeven redenen om te kiezen voor RedFoxBlue:

  1. Het draagt ertoe bij om de eigen persoonlijkheid en unieke talenten optimaal te ontwikkelen en in te zetten als professional;
  2. Het verbetert het scherp analyseren van en professioneel reageren op zakelijke, collegiale en privésituaties;
  3. Het maakt je effectiever op de momenten van de waarheid;
  4. Het optimaliseert het optreden als richtinggevende manager en leider;
  5. Het leidt tot een grote mate van vitaliteit en incasseringsvermogen in spannende situaties;
  6. Het leidt naar stabiliteit (bijv. werk-privébalans), effectiever omgaan met mensen en dus naar een beter (bedrijfs-)resultaat;
  7. Het leidt tot een grotere persoonlijke flexibiliteit in een snel veranderende en complexe omgeving.

Interesse in coaching?

Neem contact op met RedFoxBlue via info@redfoxblue.nl, bel ons op 088 520 5454 of vul onderstaand formulier in.

    Meer weten?