Data

Commercieel succes met data

Data is het verborgen goud van uw organisatie. We helpen u inzichten uit uw data te halen en daarmee de performance van uw sales en marketing te verbeteren. Welke doelgroepen moet ik me op richten, welke proposities maken de meeste kans en via welke (mix van) kanalen is de kans het grootst?

We helpen u enerzijds met het in kaart brengen van uw huidige performance door een set van best practice dashboards en anderzijds hebben we diverse algoritmes ontwikkeld, waarmee we de kans op uw succes kunnen voorspellen.

Lees verder:

 

Proposities

RFB Intelligence Factory

Big Data is hot en voorspellende modellen hebben inmiddels hun toegevoegde waarde ruimschoots bewezen. Middels onze Intelligence Factory bieden we u toegang tot best practice algoritmes op een bewezen datamodel. Onze Factory is ’tailored to fit’: we hebben de basis gestandaardiseerd, waardoor we onze focus kunnen leggen op die parameters die voor u echt het verschil maken.

Hoe het werkt?

 • Uw data wordt gematcht met ons referentiemodel (voor B2B o.a. aan KvK) en omgezet naar ons standaard datamodel
 • Hiermee kunnen we onze algoritmes op uw data toepassen en continu uw profielen verrijken met scores (meest kansrijke prospects, next best offers, etc.)
 • Deze scores kunt u inzien in online dashboards en direct aan uw marketing en sales koppelen, door export lijsten die direct in uw CRM-systemen ingeladen kunnen worden
 • De data wordt periodiek ververst en resultaten worden geanalyseerd en besproken, zodat de continue verbetering geborgd wordt

 

DATA - RedFoxBlue Intelligence Factory

 

Enkele voorbeelden van de modellen:

 • Lead score model: welke prospects/ inactieve klanten hebben de grootste kans om klant te worden?
 • Entry product model: welk product heeft de beste kans om een bepaald segment van prospects binnen te halen?
 • RFM model: segmentatiemodel voor uw bestaande base op basis van Recency – Frequency – Monetary Value
 • Engagement model: welke bedrijven hebben de beste band met uw bedrijf/ merk en wat betekent dat voor uw kansen in acquisitie?
 • Next best offer model: welk product kunt u het beste aanbieden aan bepaalde klanten om hun klantwaarde verder te ontwikkelen?
 • Churn propensity model: welke klanten vertonen een verhoogd risico om u te verlaten?
 • Attributie model: Welke mix van kanalen heeft de grootste kans op succes bij welke klant?

Wilt u weten wat de Intelligence Factory voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Dennis van der Horst

RFB Intelligence Assessment

We hebben een aantal scans ontwikkeld, waarmee we uw organisatie en potentieel in kaart kunnen brengen. Uiteraard krijgt u hiermee ook inzicht in onze dienstverlening. Onderstaande scans vormen een gezamenlijk programma, maar kunnen ook afzonderlijk afgenomen worden, als u juist op een specifiek terrein naar inzicht zoekt.

We helpen u uiteraard graag met een succesvolle implementatie om de bevindingen uit onze assessment om te zetten in klinkende resultaten.

Data assessment:

Hoewel onze modellen gebouwd zijn met geavanceerde technieken, zowel in technische als statistische zin, begint alles natuurlijk met de beschikbaarheid van data.

Met onze datascan geven we inzicht in uw data: wat heeft u beschikbaar, welke kwaliteit en welke modellen kunnen we hiermee toepassen. Het resultaat: een advies voor dataverrijking en een analytical roadmap.

Lead Scoring Quick Scan:

Op basis van een simpele export van uw klantenlijst, draaien we ons Lead Score model. We presenteren u een dashboard, waarin we enerzijds uw klantprofielen beschrijven en anderzijds uw potentieel. Wat zijn de profielen van uw meest kansrijke prospects? U krijgt hiermee tevens direct inzicht in de toegevoegde waarde van ons Lead score model voor uw organisatie.

Performance scan (Sales Controlling):

We maken een scan van uw organisatie door middel van 25 best-in-class dashboards. Hiermee heeft u direct inzicht in het presteren van uw organisatie en potentieel voor verbetering.

De dashboards zijn ontwikkeld in Tableau. Dit biedt ook de mogelijkheid tot online toegang, zodat u zelf door kunt analyseren.

Enkele voorbeelden:

 • Klantpiramide
 • Loyaliteitsstatus
 • Churnoverzichten
 • Whitespots
 • Marktpenetratie

Data Driven = Veranderen: Assessment veranderbereidheid

De omslag naar (meer) data gedreven werken is een verandering op zichzelf. Voor de wijze van leidinggeven, maar ook voor iedere medewerker, die de inzichten tot z’n beschikking krijgt. We vragen u en uw collega’s een vragenlijst in te vullen, waarmee we in kaart brengen hoe data driven bij uw organisatie past, wat de toegevoegde waarde en evt. risico’s zijn voor een succesvolle implementatie. Wat is de fit van data driven met de normen en waarden in uw organisatie en hoe hoog is de veranderbereidheid? Welke voordelen zijn voor uw organisatie van belang, welke zaken worden toch vooral als een bedreiging gepercipieerd. Met deze inzichten kunnen we onze programma’s zo ontwerpen, dat de kans op structureel succes in uw organisatie het grootst is. Een uitstekend model is immers één, maar pas als er draagvlak is zal er fundamentele verandering ontstaan.

Neem contact met ons op

Wilt u inzicht in het potentieel van uw organisatie? Neem dan contact op met Dennis van der Horst

Forecasting

U wilt graag grip op uw resultaten en uw resultaten zijn (tot op zekere hoogte) voorspelbaar. We verzorgen een aantal verschillende typen forecasts, waarmee u grip op uw resultaten houdt en waar nodig kunt bijsturen of optimaliseren. Hierbij streven we naar een echte ‘running forecast’, waarbij de resultaten periodiek (bijv. maandelijks) geupdate worden. Dit is ook naadloos aan te sluiten op de financiële processen in uw organisatie.

Onze forecastmodellen:

 • Trendanalyse: trendanalyse vanuit productoogpunt
 • Funnel analyse: trendanalyse vanuit marktbewerkingsoogpunt

Marktonderzoek: Klantenpanels

Een kwalitatief en interactief onderzoek

Middels data analyse kunnen wij veel inzichten voor u genereren, maar soms heeft u niet alle data in huis en is het nodig om dit via onderzoek te genereren. Hoe u klanten over de drempel krijgt, ontdekt u met het RedFoxBlue Klanten Panel. Een kwalitatief en interactief onderzoek, waardoor u in een paar dagen meer over uw klanten en prospects weet dan ooit!

Betere informatie leidt tot betere klantprestaties

Klantprestaties verbetert u alleen structureel als u precies weet waarom klanten en prospects (niet) bij u kopen, hoe ze kopen en hoe ze zich oriënteren. Wat zijn hun echte behoeften, bronnen en keuzecriteria, en wat zijn de gevoelens bij uw product en organisatie? Belangrijke vragen, waarop u alleen een antwoord krijgt door ze te stellen.

Het Klantenpanel – verzamel meer relevante informatie dan ooit tevoren!

Met het RedFoxBlue Klanten Panel ontdekt u alles wat u wilt weten over uw klanten en prospects. Dankzij de beproefde aanpak én de intensieve begeleiding van de RedFoxBlue professional verloopt dit proces niet alleen gestructureerd, maar ook bijzonder snel. Samen nemen we de volgende stappen:

Klantpanel

1. Met uw RedFoxBlue professional bepaalt u welke informatie u nodig hebt om uw commerciële bedrijfsvoering te optimaliseren.

2. Op basis van deze informatiebehoefte nodigt u klanten en/of prospects uit de meest relevante doelgroep uit voor een professioneel klantenpanel.

3. Samen met de RedFoxBlue professional ontwikkelt u de juiste thema’s en vragen om met uw klanten over te sparren.

4. Het daadwerkelijke gesprek vindt plaats onder de deskundige leiding van de RedFoxBlue professional.

5. U luistert in een klein gezelschap naar uw klanten. Voor gebruik in een latere fase of een bredere setting wordt gefilmd en/of genotuleerd.

6. Met uw klanten voor ogen gaat u actief aan de slag met het verder verbeteren van uw klantenpropositie.

7. U zet de klantenpropositie in als basis voor performance- en resultaatverbetering van uw verkooporganisatie.

Vijf redenen waarom bedrijven voor RedFoxBlue kozen

 • De focus van de organisatie richten op de markt, trends en ontwikkelingen.
 • Totale propositie beter laten aansluiten bij de wensen van klanten.
 • In kaart brengen hoe inkoop- en beïnvloedingsprocessen verlopen om zo hetverkoopproces te optimaliseren.
 • Zicht op het onderscheidend vermogen ten opzichte van de belangrijkste concurrenten.
 • Verkopers overtuigen van een nieuwe koers met veel meer focus op de klant.