Data asessment

RFB INTELLIGENCE ASSESSMENT

We hebben een aantal scans ontwikkeld, waarmee we uw organisatie en potentieel in kaart kunnen brengen. Uiteraard krijgt u hiermee ook inzicht in onze dienstverlening. Onderstaande scans vormen een gezamenlijk programma, maar kunnen ook afzonderlijk afgenomen worden, als u juist op een specifiek terrein naar inzicht zoekt.

We helpen u uiteraard graag met een succesvolle implementatie om de bevindingen uit onze assessment om te zetten in klinkende resultaten.

Data assessment:

Hoewel onze modellen gebouwd zijn met geavanceerde technieken, zowel in technische als statistische zin, begint alles natuurlijk met de beschikbaarheid van data.

Met onze datascan geven we inzicht in uw data: wat heeft u beschikbaar, welke kwaliteit en welke modellen kunnen we hiermee toepassen. Het resultaat: een advies voor dataverrijking en een analytical roadmap.

Lead Scoring Quick Scan:

Op basis van een simpele export van uw klantenlijst, draaien we ons Lead Score model. We presenteren u een dashboard, waarin we enerzijds uw klantprofielen beschrijven en anderzijds uw potentieel. Wat zijn de profielen van uw meest kansrijke prospects? U krijgt hiermee tevens direct inzicht in de toegevoegde waarde van ons Lead score model voor uw organisatie.

Performance scan (Sales Controlling):

We maken een scan van uw organisatie door middel van 25 best-in-class dashboards. Hiermee heeft u direct inzicht in het presteren van uw organisatie en potentieel voor verbetering.

De dashboards zijn ontwikkeld in Tableau. Dit biedt ook de mogelijkheid tot online toegang, zodat u zelf door kunt analyseren.

Enkele voorbeelden:

  • Klantpiramide
  • Loyaliteitsstatus
  • Churnoverzichten
  • Whitespots
  • Marktpenetratie

Data Driven = Veranderen: Assessment veranderbereidheid

De omslag naar (meer) data gedreven werken is een verandering op zichzelf. Voor de wijze van leidinggeven, maar ook voor iedere medewerker, die de inzichten tot z’n beschikking krijgt. We vragen u en uw collega’s een vragenlijst in te vullen, waarmee we in kaart brengen hoe data driven bij uw organisatie past, wat de toegevoegde waarde en evt. risico’s zijn voor een succesvolle implementatie. Wat is de fit van data driven met de normen en waarden in uw organisatie en hoe hoog is de veranderbereidheid? Welke voordelen zijn voor uw organisatie van belang, welke zaken worden toch vooral als een bedreiging gepercipieerd. Met deze inzichten kunnen we onze programma’s zo ontwerpen, dat de kans op structureel succes in uw organisatie het grootst is. Een uitstekend model is immers één, maar pas als er draagvlak is zal er fundamentele verandering ontstaan.

Interesse in dit programma?

Neem contact op met RedFoxBlue via info@redfoxblue.nl, bel ons op 088 520 5454 of vul onderstaand formulier in.