Filosofie RedFoxBlue

Wat beloven we

RedFoxBlue gelooft dat organisaties die zich het snelst aanpassen aan de steeds sneller veranderende omgeving uiteindelijk het meest succesvol zijn en dus betere commerciële resultaten en hogere rendementen behalen. Een commerciële visie op de toekomst en een hiervan afgeleide sales excellence strategie zijn hierbij onontbeerlijk.

Aan de hand van scherpe analyses maakt RedFoxBlue kansrijke doelgroepen, proposities en kanalen inzichtelijk en helpt je bij de selectie van de juiste combinaties.

Samen zorgen we ervoor dat je voldoende, kwalitatief goede klantcontacten realiseert door commerciële processen te ontwerpen en te implementeren, die aangepast zijn aan de customer journey.

We nemen jouw mensen mee door bewezen,  op jouw specifieke situatie aangepaste, ervarend leren programma’s in te zetten en motiverende verandermanagement methodieken toe te passen om het draagvlak te maximaliseren.

Door op een adequate manier relevante commerciële data te verzamelen en te analyseren ontwikkel je de inzichten om snel te kunnen veranderen. RedFoxBlue assisteert je bij deze digitale transitie.

Onze gespecialiseerde consultants, werving & selectie recruiters, interim managers, trainers, coaches, data-experts en leiderschap specialisten staan klaar om je te helpen op de verschillende onderdelen waarmee jij commercieel blijvend het verschil kan maken.

RedFoxBlue bouwt winnaars van morgen

 

Wat geloven we

RedFoxBlue gelooft dat organisaties die zich het snelst aanpassen aan de steeds sneller veranderende omgeving uiteindelijk het meest succesvol zijn en dus betere commerciële resultaten en hogere rendementen behalen.

Niet iedere klant of doelgroep is even veel waard en kansrijk. Niet elk verkoopkanaal ‘past’ en levert eenzelfde rendement. Klanten kopen dezelfde producten, diensten ofwel proposities om verschillende redenen en op verschillende manieren.

Processen

Commerciële processen moeten matchen met het beslisproces van de klant. Ieder contactmoment met de klant is een moment van de waarheid. Kennis van en excelleren op de kritische momenten van de waarheid zijn bepalend.

Om de geformuleerde doelen te realiseren is afstemming tussen organisatieonderdelen en mensen hierbij van essentieel belang. Traditionele grenzen tussen afdelingen moeten worden geslecht. Voortdurende procesmatige verandering zorgt voor competitieve voordelen, meer efficiency en een hogere effectiviteit.

Data

Kennis over en van je klant geeft je altijd een competitieve voorspong. Het helpt je klantgericht en klant specifiek werken en verhoogt dus marges en omzet.

Relevante data verzamelen en de toepassing van allerhande voorspelmodellen zorgen voor richting en slagvaardigheid.

Correct geïnterpreteerde data als kompas voor de toekomst.

Mens

De mooiste inzichten en beste processen zullen niet succesvol zijn, als mensen het verschil niet kunnen maken. Tastbare en minder tastbare drivers bepalen het verandervermogen van de mens. Als mensen niet willen of niet kunnen gebeurt er niets.

Een goede combinatie van leiderschap,kennis, kunde, attitude, veranderbaarheid en veranderbereidheid , zijn bepalende succesfactoren.