NRTO

Wij zijn natuurlijk blij dat u zaken doet met RedFoxBlue. Uiteraard streven wij er naar om uw verwachtingen te overtreffen. Mocht dat een keer niet het geval zijn, dan hebben wij een interne procedure ingesteld, om uw klacht voor beide partijen netjes op te lossen.

In deze procedure, zullen wij de navolgende 5 stappen met u doorlopen:

1.Indienen van uw klacht

U zult de klacht schriftelijk aan ons moeten indienen via klachten@redfoxblue.nl . Daardoor is uw klacht voor beide partrijen duidelijk, en een schriftelijk bewijs waar we samen mee aan de slag kunnen gaan. U ontvangt binnen 48 uur een bevestiging van ontvangst.

  1. Behandelen van uw klacht

U bent voor ons belangrijk. Daarom worden alle klachten persoonlijk opgevolgd door de algemeen directeur van RedFoxBlue. Hij neemt contact met u op om uw ingediende klacht met u te verifiëren. Daarna zal hij intern wederhoor toepassen om te achterhalen wat er precies is gebeurd.

  1. Oplossen van uw klacht

Natuurlijk zullen wij er alles aan doen om een bevredigende oplossing te vinden voor uw klacht. Deze wordt persoonlijk toegelicht en vervolgens schriftelijk bevestigd. U ontvangt uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van uw klacht een reactie van ons of en hoe we u klacht kunnen gaan oplossen.

  1. Vastleggen van uw klacht

RedFoxBlue zal uw gedocumenteerde klacht én de gedocumenteerde aangeboden oplossing documenteren en 5 jaar lang bewaren. Daarna worden de klacht en uw (persoonlijke) gegevens gewist.

  1. Geschil

Mocht u het toch oneens zijn met ons voorstel hoe we u klacht kunnen gaan oplossen, dan heeft u de mogelijkheid om in beroep te gaan via de geschillen commissie van de NRTO: https://www.nrto.nl/kwaliteit/geschillencommissie/

 

Uiteraard gaan wij er van uit deze klachtenprocedure nooit nodig te hebben, en binnen RedFoxBlue streven wij ernaar om uw verwachtingen te blijven overtreffen.