Sales assesment

Salesanalyse om sterke en zwakke punten in beeld te hebben

Doel van de sales excellence scan

Uw verkoopapparaat is één van de belangrijkste onderdelen van uw organisatie. En net als elk ander apparaat heeft het onderhoud nodig. Maar op welke punten? Om de gezondheid van de commerciële operatie vast te stellen hebben we de sales scan ontwikkeld. Met de scan krijgt u een scherp beeld van de bestaande en de gewenste situatie alsmede de drivers achter succes of het ontbreken hiervan. Op basis van de scan kan het verbeterpotentieel en eerste plan van aanpak worden vastgesteld.

Onze RedFoxBlue consultants

De excellence scan wordt uitgevoerd door twee ervaren consultants die oordeel- en aanname vrij de analyse uitvoeren.

Onze Werkwijze

De sales excellence scan wordt van links naar rechts langs een aantal honken uitgevoerd:

 • Commerciële richting
 • Commerciële organisatie
 • Commerciële sturing
 • Commerciële operatie

Sales assesment - Sales Analyse

Hoe gaan we dit doen?

 • Bestudering van relevante documentatie, indien aanwezig bedrijfsplannen voorgaande jaren en dit jaar, offertes, accountplannen, orders en alles wat verder relevant zou kunnen zijn;
 • Review van functiebeschrijvingen;
 • Analyse van veranderbaarheid en veranderbereidheid;
 • Interviews met relevante doorsnede organisatie;
 • Cijfermatige analyses in relatie tot het klantenbestand en het salesproces;
 • Analyse van de data-integriteit van het CRM.

In het eindrapport worden per onderdeel conclusies gepresenteerd en wordt een advies geformuleerd met betrekking tot het te realiseren verbeterpotentieel.

Het rapport wordt besloten met een praktisch plan van aanpak met duidelijke prioriteiten.

Vijf redenen om te kiezen voor RedFoxBlue:

 •  Eénduidige heldere en makkelijk te lezen rapport over commerciële richting, organisatie, sturing en operatie;
 • Het consultancy-rapport laat geen twijfels en levert praktische aanknopingspunten die direct geïmplementeerd kunnen worden;
 • De Salesscan levert een grondige basis, waarbij verdere verdieping alleen meegenomen wordt als dat noodzakelijk mocht blijken te zijn;
 • Betrokken RedFoxBlue-consultants zijn behalve experts in salesanalyse, ook zelf ervaren in de lijn als Sales Manager of Commercieel Directeur. Ze spreken dus jouw taal en begrijpen de praktijk door en door;
 • Indien nodig is een koppeling met implementatie-experts van RedFoxBlue mogelijk, dat scheelt soms enorm veel tijd.

Interesse in dit programma?

Neem contact op met RedFoxBlue via info@redfoxblue.nl, bel ons op 088 520 5454 of vul onderstaand formulier in.